Riksdagsskrivelse 2021/22:318

Riksdagsskrivelse 2021/22:318

Riksdagsskrivelse

2021/22:318

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU43 Skärpt straff för gravfridsbrott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.