Riksdagsskrivelse 2021/22:315

Riksdagsskrivelse 2021/22:315

Riksdagsskrivelse

2021/22:315

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.