Riksdagsskrivelse 2021/22:311

Riksdagsskrivelse 2021/22:311

Riksdagsskrivelse

2021/22:311

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.