Riksdagsskrivelse 2021/22:309

Riksdagsskrivelse 2021/22:309

Riksdagsskrivelse

2021/22:309

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU21 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.