Riksdagsskrivelse 2021/22:307

Riksdagsskrivelse 2021/22:307

Riksdagsskrivelse

2021/22:307

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU18 Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.