Riksdagsskrivelse 2021/22:304

Riksdagsskrivelse 2021/22:304

Riksdagsskrivelse

2021/22:304

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU36 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.