Riksdagsskrivelse 2021/22:301

Riksdagsskrivelse 2021/22:301

Riksdagsskrivelse

2021/22:301

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU29 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.