Riksdagsskrivelse 2021/22:299

Riksdagsskrivelse 2021/22:299

Riksdagsskrivelse

2021/22:299

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU26 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.