Riksdagsskrivelse 2021/22:294

Riksdagsskrivelse 2021/22:294

Riksdagsskrivelse

2021/22:294

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU19 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.