Riksdagsskrivelse 2021/22:292

Riksdagsskrivelse 2021/22:292

Riksdagsskrivelse

2021/22:292

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU25 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.