Riksdagsskrivelse 2021/22:290

Riksdagsskrivelse 2021/22:290

Riksdagsskrivelse

2021/22:290

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU13 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.