Riksdagsskrivelse 2021/22:288

Riksdagsskrivelse 2021/22:288

Riksdagsskrivelse

2021/22:288

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU32 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.