Riksdagsskrivelse 2021/22:287

Riksdagsskrivelse 2021/22:287

Riksdagsskrivelse

2021/22:287

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU37 Bättre villkor för kommersiell radio får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.