Riksdagsskrivelse 2021/22:286

Riksdagsskrivelse 2021/22:286

Riksdagsskrivelse

2021/22:286

Riksdagsstyrelsen[1]

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU19 Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:285 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.