Riksdagsskrivelse 2021/22:279

Riksdagsskrivelse 2021/22:279

Riksdagsskrivelse

2021/22:279

Riksrevisionen[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU23 Riksbankens förvaltning 2021 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:277 till Sveriges riksbank

Riksdagsskrivelse 2021/22:278 till Riksbanksfullmäktige

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.