Riksdagsskrivelse 2021/22:276

Riksdagsskrivelse 2021/22:276

Riksdagsskrivelse

2021/22:276

 

 

 

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU25 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.