Riksdagsskrivelse 2021/22:256

Riksdagsskrivelse 2021/22:256

Riksdagsskrivelse

2021/22:256

 

 

 

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU15 Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 april 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.