Riksdagsskrivelse 2021/22:21

Riksdagsskrivelse 2021/22:21

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:21

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU5 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 oktober 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.