Riksdagsskrivelse 2021/22:195

Riksdagsskrivelse 2021/22:195

Riksdagsskrivelse

2021/22:195

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU14 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 2 samt reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.