Riksdagsskrivelse 2021/22:17

Riksdagsskrivelse 2021/22:17

Riksdagsskrivelse 2021/22:17

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU13 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 oktober 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.