Riksdagsskrivelse 2021/22:176

Riksdagsskrivelse 2021/22:176

Riksdagsskrivelse

2021/22:176

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU13 Märkning och registrering av katter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2022

Kerstin Lundgren

Kristina Svartz

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.