Riksdagsskrivelse 2021/22:146

Riksdagsskrivelse 2021/22:146

Riksdagsskrivelse

2021/22:146

 

 

 

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 februari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.