Riksdagsskrivelse 2021/22:133

Riksdagsskrivelse 2021/22:133

Riksdagsskrivelse

2021/22:133

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU4 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.