Riksdagsskrivelse 2021/22:132

Riksdagsskrivelse 2021/22:132

Riksdagsskrivelse

2021/22:132

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU4 2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.