Riksdagsskrivelse 2021/22:131

Riksdagsskrivelse 2021/22:131

Riksdagsskrivelse

2021/22:131

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU13 Krav på rapportering av betalningstider får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.