Riksdagsskrivelse 2021/22:130

Riksdagsskrivelse 2021/22:130

Riksdagsskrivelse

2021/22:130

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2021/22:NU7 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.