Riksdagsskrivelse 2021/22:129

Riksdagsskrivelse 2021/22:129

Riksdagsskrivelse

2021/22:129

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU11 Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.