Riksdagsskrivelse 2021/22:127

Riksdagsskrivelse 2021/22:127

Riksdagsskrivelse

2021/22:127

Riksdagens ombudsmän

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.