Riksdagsskrivelse 2020/21:63

Riksdagsskrivelse 2020/21:63

Riksdagsskrivelse

2020/21:63

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 – rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.