Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse 2020/21:58

Riksdagsskrivelse

2020/21:58

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU6 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.