Riksdagsskrivelse 2020/21:51

Riksdagsskrivelse 2020/21:51

Riksdagsskrivelse

2020/21:51

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU3

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 november 2020

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.