Riksdagsskrivelse 2020/21:402

Riksdagsskrivelse 2020/21:402

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:402

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU27 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2021

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.