Riksdagsskrivelse 2020/21:387

Riksdagsskrivelse 2020/21:387

Riksdagsskrivelse 2020/21:387

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU30 Årsredovisning för staten 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:388 till Riksrevisionen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.