Riksdagsskrivelse 2020/21:386

Riksdagsskrivelse 2020/21:386

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:386

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.