Riksdagsskrivelse 2020/21:385

Riksdagsskrivelse 2020/21:385

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:385

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU21 Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.