Riksdagsskrivelse 2020/21:382

Riksdagsskrivelse 2020/21:382

Riksdagsskrivelse 2020/21:382

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU26 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.