Riksdagsskrivelse 2020/21:376

Riksdagsskrivelse 2020/21:376

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:376

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU30 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.