Riksdagsskrivelse 2020/21:371

Riksdagsskrivelse 2020/21:371

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:371

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.