Riksdagsskrivelse 2020/21:370

Riksdagsskrivelse 2020/21:370

Riksdagsskrivelse 2020/21:370

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU12 Internationella adoptioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.