Riksdagsskrivelse 2020/21:363

Riksdagsskrivelse 2020/21:363

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:363

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 15 under punkt 19, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.