Riksdagsskrivelse 2020/21:362

Riksdagsskrivelse 2020/21:362

Riksdagsskrivelse 2020/21:362

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.