Riksdagsskrivelse 2020/21:356

Riksdagsskrivelse 2020/21:356

Riksdagsskrivelse 2020/21:356

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU33 Ett institut för mänskliga rättigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.