Riksdagsskrivelse 2020/21:348

Riksdagsskrivelse 2020/21:348

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:348

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.