Riksdagsskrivelse 2020/21:340

Riksdagsskrivelse 2020/21:340

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:340

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU13 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2021

Kerstin Lundgren

Johan Welander

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.