Riksdagsskrivelse 2020/21:298

Riksdagsskrivelse 2020/21:298

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:298

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU23 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.