Riksdagsskrivelse 2020/21:274

Riksdagsskrivelse 2020/21:274

Riksdagsskrivelse 2020/21:274

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2021

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.