Riksdagsskrivelse 2020/21:273

Riksdagsskrivelse 2020/21:273

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:273

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 maj 2021

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.