Riksdagsskrivelse 2020/21:219

Riksdagsskrivelse 2020/21:219

Riksdagsskrivelse 2020/21:219

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU39 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 mars 2021

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.