Riksdagsskrivelse 2020/21:190

Riksdagsskrivelse 2020/21:190

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:190

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2020/21:NU9 Undersökningstillstånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 februari 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.