Riksdagsskrivelse 2020/21:176

Riksdagsskrivelse 2020/21:176

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:176

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU40 Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 februari 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.